Tuyển dụng

Tuyển dụng

Công nhân công nghệ Sợi Dệt
Công ty CP Dệt Vĩnh Phú là thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Sợi, Vải mộc. Với tổng số CBCNV hiện tại là 600 người, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, công ty cần tuyển lao động vào làm việc với các vị trí cụ thể sau: +Công nhân Công nghệ Sợi - Dệt + Công nhân sửa chữa máy Sợi - Dệt + Công nhân phục vụ công nghệ

Điều khoản chung

Vifutex sẽ cập nhật sau

Chính sách nhân sự

VIFUTEX  sẽ cập nhật sau


Sản phẩm Công ty
d