Tin tức

Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2017
Ngày 06/01/2018 tại TP. HCM, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

Sản phẩm Công ty