Sản phẩm

Các sản phẩm chính

Sợi

Với các thiết bị và công nghệ hiện đại của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, đặc biệt là dây chuyền kéo sợi tự động của hãng Rieter hiện đại nhất đông Nam Á, điều khiển bằng hệ thống Robot tự động giúp tăng cường chất lượng đồng bộ, VIFUTEX đã trở thành nhà sản xuất và cung cấp sợi hàng đầu cho thị trường nội địa và xuất khẩu, với nhiều chủng loại mặt hàng: sợi cọc, sợi OE và sợi xe. Chất lượng sản phẩm luôn được quản lý chặt chẽ bằng các thiết bị kiểm tra hiện đại nhất. Hiện nay, VIFUTEX đang quản lý và kiểm soát gần 29.028 cọc sợi.

 

Vải mộc

Với các thiết bị và công nghệ hiện đại của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, đặc biệt là dây chuyền kéo sợi tự độngcủa hãng Rieter hiện đại nhất đông Nam Á, điều khiển bằng hệ thống Robot tự động giúp tăng cường chất lượng đồng bộ, VIFUTEX đã trở thành nhà sản xuất và cung cấp sợi, vải hàng đầu cho thị trường nội địa và xuất khẩu, với nhiều chủng loại mặt hàng: sợi cọc, sợi OE và sợi se, vải mộc. Chất lượng sản phẩm luôn được quản lý chặt chẽ bằng các thiết bị kiểm tra hiện đại nhất. 

 

Vải thành phẩm

Với các thiết bị và công nghệ hiện đại của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, đặc biệt là dây chuyền kéo sợi tự độngcủa hãng Rieter hiện đại nhất đông Nam Á, điều khiển bằng hệ thống Robot tự động giúp tăng cường chất lượng đồng bộ, VIFUTEX đã trở thành nhà sản xuất và cung cấp sợi, vải hàng đầu cho thị trường nội địa và xuất khẩu, với nhiều chủng loại mặt hàng: sợi cọc, sợi OE và sợi se, vải mộc. Chất lượng sản phẩm luôn được quản lý chặt chẽ bằng các thiết bị kiểm tra hiện đại nhất.