Giới thiệu
 • image1

  Tập thể lãnh đạo và đội thể thao 2017

 • image2

  Cán bộ công nhân viên

 • image3

  Dây chuyền sản xuất

 • image4

  Dây chuyền sản xuất

 • image5

  Dây chuyền sản xuất

 • image6

  Dây chuyền sản xuất

 • image7

  Dây chuyền sản xuất

 • image8

  Bên trong nhà máy

 • image9

  Dây truyền sản xuất

Giới thiệu

 


Công ty CP Dệt Vĩnh Phú có trụ sở chính tại số 9 đường Đại Nải, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 Được xây dựng từ tháng 9/1971 dưới sự giúp  đỡ của chính phủ và nhân dân Trung Quốc,  đến 19 tháng 10 năm 1977 công ty được chính thức đi vào hoạt động với tên gọi ban đầu là Nhà máy Dệt Vĩnh Phú.

Ngày 2/6/1994  nhà máy dệt Vĩnh Phú được đổi tên thành Công ty Dệt Vĩnh Phú Tháng 4/ 2006 công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú với số vốn điều lệ 55 tỷ   trong đó vốn nhà nước chiếm 81.1%, vốn cổ đông chiếm 18,9%. 

Ngày 29/4/2010 công ty được cổ phần tiếp đưa tỉ lệ vốn nhà nước còn chiếm giữ 10%

Tháng 4/2013 công ty tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng, tỷ lệ vốn nhà nước còn chiếm 7.8%

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sợi và vải các loại

 

Tên giao dịch tiếng Việt :  Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú

Tên Tiếng anh                 :  Vinhphu Textile Joint Stock company

Tên viết tắt                        :  Vifutex

Trụ sở chính                    :  Số 9 đường Đại Nải - Nông Trang - Việt trì - Phú Thọ

Điện thoại                        :  +84 210 3846 409

Fax                                    :  +84 210 3846 676

Website                           :   www.vifutex.com.vn

E-mail                              :  Vifutex@gmail.com.

Các ngành nghề sản xuất chính của công ty:


-   Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc, và vải không dệt khác

-   Sản xuất sợi

-   Sản xuất hàng may mặc sẵn (Trừ trang phục)

-   Bán buôn hàng may mặc

-   Hoàn thiện sản phẩm dệt

-   Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giầy

-   Sản xuất vải dệt thoi

-   May trang phục (trừ trang phục từ túi da lông thú)

-   Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

-   Dạy nghề dệt, may

-   Vận tải hàng hoá bằng đường bộ

-   Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

-   Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân phối vào đâu

-   Xử lý nước thải

-   Bán buôn vải

-   Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc  chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 

                Các  nhà máy trực thuộc:

-   Nhà máy Sợi

-   Nhà máy Dệt

 

                Khối đơn vị thành viên:

-   Công ty Trí Đức Phú thọ

-   Công ty TNHH Dệt Phú thọ

-   Công ty Sợi Dệt Vĩnh phúc

-   Công ty Cổ phần Nhuộm HN

-   Công ty Len Hà đông

 

                4.1 Công ty có 02 nhà máy :

                4.1.1 Nhà máy Sợi:

- Thiết bị 28.632 cọc sợi, bao gồm các thiết bị sau:

- Bông: TQcũ, AĐ, TQmới

- Chải: FA 203C, FA 201 B, AĐ

- Ghép: Rieter, AĐ, TQm

- Thô: TQ mới, AĐ

- Con: A512, A506, AĐ

- ống: Schlafahorst, Murata, Muratec, TQcũ,

- Sản lượng: 3.600 tấn – Chi số bình quân Ne 30

               4.1.2 Nhà máy Dệt :

- Thiết bị: 114 máy Dệt và máy chuẩn bị, các loại bao gồm:

- Thổi khí: Toyota, ZA, ZX

- Picanol: GTX, GTM

- Máy hồ benniger

- Máy mắc

                - Sản lượng: 12.000.000 mét/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Hội đồng quản trị:

-   Ông Khuất Đăng Bình  : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

-   Ông: Nguyễn Văn Hà : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc

-   Ông Nguyễn  Hồng Sơn: Uỷ viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc - Trưởng phòng KTTC

-   Ông Trần Văn Vinh : Uỷ viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Hồng Tín - Ủy viên HĐQT

-   Bà Nguyễn Thị Bích  Liên : Thư ký HĐQT – Trưởng Phòng TCHC

       2.     Ban Kiểm Soát:

-   Bà Bùi Phượng Ngọc

-   Bà Phạm Thị Vân Hà

-   Bà Đỗ Thị Giang Thanh

Thương hiệu VIFUTEX là thương hiệu của Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú thuộc thành viên của Tập đoàn dệt may Việt Nam (VINATEX). Là thương hiệu kế thừa của truyền thống lịch sử bản địa trung du Bắc Bộ (Phú Thọ), bản sắc quê hương đất tổ Vua Hùng của nguồn gốc Lạc Hồng dân tộc Việt Nam.

VIFUTEX - Dệt Vĩnh Phú đồng thời gắn liền với công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với tinh thần đổi mới trong hoạt động kinh doanh cùng phương châm xây dựng và phát triển bền vững, thương hiệu VIFUTEX hướng tới các giá trị cốt lõi.

 

Tầm nhìn:

Duy trì và phát triển giá trị thương hiệu truyền thống làm nền tảng cho công cuộc đổi mới tập trung vào chiến lược kinh doanh mũi nhọn bao gồm sản xuất nguyên liệu dệt may và kinh doanh đa dạng hóa trong phân khúc hàng dệt may trong nước và quốc tế.

 

Hành Động:

Xây dựng một tập thể lớn, đoàn kết, vững mạnh, lấy yếu tố con người làm trọng tâm, phát triển dựa trên phương thức tổ chức quản lý khoa học và đổi mới.

Định hướng sản xuất và sản phẩm theo tiêu chí thân thiện với môi trường và phục vụ lợi ích cộng đồng cùng phát triển. 

Định hướng phát triển con người gồm các yếu tố: tri thức, kỹ năng, sức trẻ và trách nhiệm với cộng đồng. 

Phát triển nội lực thông qua việc đầu tư, nắm bắt công nghệ sản xuất tiên tiến

 

 

 

 


Công ty