Tin mới
Thu hoạch nhãn cải thiện cho công nhân công ty.
Đăng lúc: 2020-07-22
Bởi: Administrator
Thu hoạch nhãn cải thiện cho công nhân công ty.
Xem chi tiết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Đăng lúc: 2020-07-11
Bởi: Administrator
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Xem chi tiết
Người lao động nên lựa chọn loại khẩu trang nào?
Đăng lúc: 2020-04-11
Bởi: Administrator
Ngày 29/3/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1444/QĐ-BYT hướng dẫn tạm thời về việc lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid- 19 dành cho các chuyên gia y tế cộng động, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn
Xem chi tiết
Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinatex năm 2020
Đăng lúc: 2020-08-19
Bởi: Administrator
Ngày 18/8/2020, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Xem chi tiết
Vinatex nghiệm thu Đề tài “Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025”
Đăng lúc: 2020-06-11
Bởi: Administrator
Vinatex nghiệm thu Đề tài “Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025”
Xem chi tiết
Tham luận của Vinatex tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp
Đăng lúc: 2020-06-11
Bởi: Administrator
Tham luận của Vinatex tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp
Xem chi tiết
Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Đăng lúc: 2020-07-11
Bởi: Administrator
Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Xem chi tiết
Phiếu xin ý kiến cổ đông qua thư
Đăng lúc: 2019-09-10
Bởi: Administrator
Phiếu xin ý kiến cổ đông qua thư
Xem chi tiết
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Đăng lúc: 2019-05-21
Bởi: Administrator
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân viên Công nghệ Sợi Dệt
Đăng lúc: 2019-04-11
Bởi: Administrator
Tuyển dụng nhân viên Công nghệ Sợi Dệt
Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân viên phiên dịch tiếng Trung
Đăng lúc: 2019-03-28
Bởi: Administrator
Tuyển dụng nhân viên phiên dịch tiếng Trung
Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh
Đăng lúc: 2019-03-27
Bởi: Administrator
Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh
Xem chi tiết
Thư viện ảnh

Quảng cáo