Tin mới
Thu hoạch nhãn cải thiện cho công nhân công ty.
Đăng lúc: 2020-07-22
Bởi: Administrator
Thu hoạch nhãn cải thiện cho công nhân công ty.
Xem chi tiết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Đăng lúc: 2020-07-11
Bởi: Administrator
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Xem chi tiết
Người lao động nên lựa chọn loại khẩu trang nào?
Đăng lúc: 2020-04-11
Bởi: Administrator
Ngày 29/3/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1444/QĐ-BYT hướng dẫn tạm thời về việc lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid- 19 dành cho các chuyên gia y tế cộng động, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn
Xem chi tiết
Đại hội thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần V (2020-2025)
Đăng lúc: 2020-10-12
Bởi: Administrator
Đại hội thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam lần V (2020-2025)
Xem chi tiết
In vải tự nhiên bằng bột hoa cúc vạn thọ
Đăng lúc: 2020-10-10
Bởi: Administrator
In vải tự nhiên bằng bột hoa cúc vạn thọ
Xem chi tiết
Veston, sơ mi cao cấp Việt Nam gần như "trắng" đơn hàng quý 4
Đăng lúc: 2020-10-03
Bởi: Administrator
Veston, sơ mi cao cấp Việt Nam gần như "trắng" đơn hàng quý 4
Xem chi tiết
Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Đăng lúc: 2020-07-11
Bởi: Administrator
Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Xem chi tiết
Phiếu xin ý kiến cổ đông qua thư
Đăng lúc: 2019-09-10
Bởi: Administrator
Phiếu xin ý kiến cổ đông qua thư
Xem chi tiết
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Đăng lúc: 2019-05-21
Bởi: Administrator
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân viên Công nghệ Sợi Dệt
Đăng lúc: 2019-04-11
Bởi: Administrator
Tuyển dụng nhân viên Công nghệ Sợi Dệt
Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân viên phiên dịch tiếng Trung
Đăng lúc: 2019-03-28
Bởi: Administrator
Tuyển dụng nhân viên phiên dịch tiếng Trung
Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh
Đăng lúc: 2019-03-27
Bởi: Administrator
Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh
Xem chi tiết
Thư viện ảnh

Quảng cáo