Tin mới
Người lao động nên lựa chọn loại khẩu trang nào?
Đăng lúc: 2020-04-11
Bởi: Administrator
Ngày 29/3/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1444/QĐ-BYT hướng dẫn tạm thời về việc lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid- 19 dành cho các chuyên gia y tế cộng động, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn
Xem chi tiết
Lễ tổng kết cuối năm, tuyên dương khen thưởng 2019 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020
Đăng lúc: 2020-01-11
Bởi: Administrator
Lễ tổng kết cuối năm, tuyên dương khen thưởng 2019 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020
Xem chi tiết
Diễn văn ôn lại truyền thống ngày Quốc tế lao động 1-5 và ND phát động Tháng công nhân & ATVSLĐ năm 2019
Đăng lúc: 2019-04-27
Bởi: Administrator
Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam đ/c Lê Nho Thướng gửi tới toàn bộ đoàn viên, CNVCLD ngành Dệt may Việt Nam: "Diễn văn ôn lại truyền thống ngày quốc tế lao động 1/5" đồng thời phát động tháng công nhân, tháng hành động về ATVSLD năm 2019.
Xem chi tiết
Vinatex nghiệm thu Đề tài “Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025”
Đăng lúc: 2020-06-11
Bởi: Administrator
Vinatex nghiệm thu Đề tài “Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025”
Xem chi tiết
Tham luận của Vinatex tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp
Đăng lúc: 2020-06-11
Bởi: Administrator
Tham luận của Vinatex tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp
Xem chi tiết
Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp
Đăng lúc: 2020-06-11
Bởi: Administrator
Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp
Xem chi tiết
Báo cáo của ban kiểm soát năm 2020
Đăng lúc: 2020-07-01
Bởi: Administrator
Báo cáo của ban kiểm soát năm 2020
Xem chi tiết
Phiếu xin ý kiến cổ đông qua thư
Đăng lúc: 2019-09-10
Bởi: Administrator
Phiếu xin ý kiến cổ đông qua thư
Xem chi tiết
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Đăng lúc: 2019-05-21
Bởi: Administrator
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân viên Công nghệ Sợi Dệt
Đăng lúc: 2019-04-11
Bởi: Administrator
Tuyển dụng nhân viên Công nghệ Sợi Dệt
Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân viên phiên dịch tiếng Trung
Đăng lúc: 2019-03-28
Bởi: Administrator
Tuyển dụng nhân viên phiên dịch tiếng Trung
Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh
Đăng lúc: 2019-03-27
Bởi: Administrator
Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh
Xem chi tiết
Thư viện ảnh

Quảng cáo