Giới thiệu chung

    Thương hiệu VIFUTEX là thương hiệu của Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú thuộc thành viên của Tập đoàn dệt may Việt Nam (VINATEX). Là thương hiệu kế thừa của truyền thống lịch sử bản địa trung du Bắc Bộ (Phú Thọ), bản sắc quê hương đất tổ Vua Hùng của nguồn gốc Lạc Hồng dân tộc Việt Nam.

    VIFUTEX - Dệt Vĩnh Phú đồng thời gắn liền với công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với tinh thần đổi mới trong hoạt động kinh doanh cùng phương châm xây dựng và phát triển bền vững, thương hiệu VIFUTEX hướng tới các giá trị cốt lõi.

Công ty CP Dệt Vĩnh Phú có trụ sở chính tại số 9 đường Đại Nải, phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Được xây dựng từ tháng 9/1971 dưới sự giúp  đỡ của chính phủ và nhân dân Trung Quốc,  đến 19 tháng 10 năm 1977 công ty được chính thức đi vào hoạt động với tên gọi ban đầu là Nhà máy Dệt Vĩnh Phú.

  • Ngày 2/6/1994  nhà máy dệt Vĩnh Phú được đổi tên thành Công ty Dệt Vĩnh Phú Tháng 4/ 2006 công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú với số vốn điều lệ 55 tỷ   trong đó vốn nhà nước chiếm 81.1%, vốn cổ đông chiếm 18,9%.
  • Ngày 29/4/2010 công ty được cổ phần tiếp đưa tỉ lệ vốn nhà nước còn chiếm giữ 10%
  • Tháng 4/2013 công ty tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng, tỷ lệ vốn nhà nước còn chiếm 7.8%

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sợi và vải các loại

Tên giao dịch tiếng Việt
: Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú
Tên Tiếng anh
: Vinhphu Textile Joint Stock company
Tên viết tắt
: Vifutex
Trụ sở chính
: Số 9 đường Đại Nải - Nông Trang - Việt trì - Phú Thọ
Điện thoại
: +84 210 3846 409
Fax
: +84 210 3846 676
Website
: www.vifutex.com.vn
E-mail
:  congtydetvinhphu@gmail.com

Tầm nhìn:

    Duy trì và phát triển giá trị thương hiệu truyền thống làm nền tảng cho công cuộc đổi mới tập trung vào chiến lược kinh doanh mũi nhọn bao gồm sản xuất nguyên liệu dệt may và kinh doanh đa dạng hóa trong phân khúc hàng dệt may trong nước và quốc tế.

Hành Động:

  • Xây dựng một tập thể lớn, đoàn kết, vững mạnh, lấy yếu tố con người làm trọng tâm, phát triển dựa trên phương thức tổ chức quản lý khoa học và đổi mới.
  • Định hướng sản xuất và sản phẩm theo tiêu chí thân thiện với môi trường và phục vụ lợi ích cộng đồng cùng phát triển.
  • Định hướng phát triển con người gồm các yếu tố: tri thức, kỹ năng, sức trẻ và trách nhiệm với cộng đồng.
  • Phát triển nội lực thông qua việc đầu tư, nắm bắt công nghệ sản xuất tiên tiến.
Thư viện ảnh

Quảng cáo