Ngành nghề
1. Các ngành nghề sản xuất chính của công ty:
 • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc, và vải không dệt khác
 • Sản xuất sợi
 • Sản xuất hàng may mặc sẵn (Trừ trang phục)
 • Bán buôn hàng may mặc
 • Hoàn thiện sản phẩm dệt
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giầy
 • Sản xuất vải dệt thoi
 • May trang phục (trừ trang phục từ túi da lông thú)
 • Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
 • Dạy nghề dệt, may
 • Vận tải hàng hoá bằng đường bộ
 • Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân phối vào đâu
 • Xử lý nước thải
 • Bán buôn vải
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc  chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

2. Các  nhà máy trực thuộc:

 • Nhà máy Sợi
 • Nhà máy Dệt

3. Khối đơn vị thành viên:

-   Công ty Trí Đức Phú thọ

-   Công ty TNHH Dệt Phú thọ

-   Công ty Sợi Dệt Vĩnh phúc

-   Công ty Cổ phần Nhuộm HN

-   Công ty Len Hà đông

4. Công ty có 02 nhà máy :

4.1 Nhà máy Sợi:

- Thiết bị 28.632 cọc sợi, bao gồm các thiết bị sau:

- Bông: TQcũ, AĐ, TQmới

- Chải: FA 203C, FA 201 B, AĐ

- Ghép: Rieter, AĐ, TQm

- Thô: TQ mới, AĐ

- Con: A512, A506, AĐ

- ống: Schlafahorst, Murata, Muratec, TQcũ,

- Sản lượng: 3.600 tấn – Chi số bình quân Ne 30


4.2 Nhà máy Dệt :

- Thiết bị: 114 máy Dệt và máy chuẩn bị, các loại bao gồm:

- Thổi khí: Toyota, ZA, ZX

- Picanol: GTX, GTM

- Máy hồ benniger

- Máy mắc

- Sản lượng: 12.000.000 mét/năm

Thư viện ảnh

Quảng cáo