Cổ đông
Giấy phép kinh doanh  Tải file
Hôm nay ngày 26 tháng 04 năm 2013 Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú Xin thông báo thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Hỗ trợ cổ đông

Ban Quan hệ Cổ đông
Công ty VIFUTEX

Trụ sở chính

Số 09 - Đường Đại Nải - Phường Nông Trang - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Yahoo(Kỹ thuật)

Skype(Kinh doanh)

Yahoo(a)

Skype(Designer)

Điện thoại: (+84) 02103 846 409

Fax: (+84) 02103 846 676

Email: vifutex@gmail.com


Sản phẩm Công ty