Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinatex năm 2020

Ngày 18/8/2020, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội có sự tham dự của ông Lê Song Lai – Phó TGĐ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), ông Trần Quang Nghị – Chủ tịch Vinatex, ông Lê Tiến Trường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinatex, cùng các thành viên HĐQT, CQĐH, Ban Kiểm soát, Trưởng, Phó các Ban chức năng thuộc Tập đoàn và 43 cổ đông và đại diện cổ đông/nhóm cổ đông của hơn 465.469.919 cổ phần, tương ứng 93,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã về tham dự Đại hội.

Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Theo đó, trong năm 2019 kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Mẹ Tập đoàn ghi nhận doanh thu đạt 1.397,4 tỷ đồng; Lợi nhuận 293,8 tỷ đồng; Doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 20.139 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất 2019 đạt 765,5 tỷ đồng.

Như vậy, Vinatex đã hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, chủ yếu do ảnh hưởng của yếu tố khách quan. Cụ thể, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung căng thẳng và kéo dài đã khiến cho kết quả của các doanh nghiệp sợi (trong đó có 2 chi nhánh Sợi của Tập đoàn) sụt giảm, do đó cổ tức, lợi nhuận chia về Vinatex của các doanh nghiệp sợi và 2 chi nhánh Sợi này đã bị  giảm so với kế hoạch.

Tuy nhiên về chủ quan, bằng các biện pháp như thực hiện thoái một số khoản đầu tư không hiệu quả, thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành, triển khai thực hiện các đơn hàng đồng phục, tối ưu hóa dòng tiền gửi… đã giúp lợi nhuận của Tập đoàn tăng thêm 30,58 tỷ đồng.

Trong năm 2020, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 14.640,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 381,6 tỷ đồng; doanh thu Công ty Mẹ Tập đoàn ước đạt khoảng 1.327,79 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ năm 2020 ước đạt 130,43 tỷ đồng.

Về kết quả SXKD nhiệm kỳ 2015-2020, Vinatex có doanh thu hàng năm tăng trưởng trung bình 12,6%, lợi nhuận tăng 2,5%, cổ tức chia trung bình 5%, riêng năm 2018 chia cổ tức 6%.

Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, với tình hình thị trường suy giảm sâu, bất định và khó lường, khó dự đoán, Vinatex đặt mục tiêu vào giữa nhiệm kỳ sẽ đạt mốc kết quả SXKD bằng năm 2019, để từ đó có đà tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng GDP của Việt Nam. Giải pháp cho giai đoạn tới của Tập đoàn, đó là quản trị tinh gọn, hiện đại, tăng năng lực cạnh tranh, xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh với tiêu chí sản xuất xanh, bền vững, tận dụng công nghệ 4.0 trong quản trị và sản xuất kinh doanh. Thu hút nhân tài, cải tiến cơ chế đãi ngộ, tạo động lực để người tài cống hiến và phát triển Tập đoàn hiệu quả vượt bậc.

Hội nghị đã tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các ông: Lê Khắc Hiệp, Đặng Vũ Hùng, Trần Quang Nghị, Lê Tiến Trường, Vũ Hồng Tuấn; 05 thành viên Ban Kiểm soát gồm các bà: Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Thị Thu Hằng, Đoàn Thị Thu Hương, Đặng Thị Hồng Lê, Nguyễn Lê Trà My. Thông qua kết quả kiểm phiếu,  HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Lê Tiến Trường giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Trần Quang Nghị giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, bầu ông Đặng Vũ Hùng giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn DMVN và bà Trần Thị Thu Hằng giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.

Ông Vương Đức Anh – Trợ lý TGĐ kiêm Phó Ban Quản lý Nguồn nhân lực Vinatex – Thư ký Hội nghị đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Hội nghị kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Trần Quang Nghị – Chủ tịch Vinatex nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch Vinatex nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Lãnh đạo SCIC, ông Lê Song Lai – Phó TGĐ SCIC đã tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT đã tặng hoa cảm ơn Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Tin cùng chuyên mục
Thư viện ảnh

Quảng cáo