Vinatex nghiệm thu Đề tài “Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025”

Chiều 15/5/2020, Hội đồng nghiệm thu Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã họp để đánh giá, nghiệm thu Đề tài Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025.

Hội đồng nghiệm thu với sự có mặt của ông Cao Hữu Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Vinatex – Chủ tịch Hội đồng; bà Trần Tường Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ – Ủy viên phản biện 1; ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định – Ủy viên phản biện 2; bà Trần Thị Thảo, Trưởng ban Quản lý nguồn nhân lực – Ủy viên; bà Lương Thị Duyên, chuyên viên Ban Quản lý Nguồn nhân lực Vinatex – Thư ký và nhóm thực hiện Đề tài.

Đại diện nhóm nghiên cứu Đề tài, TS. Tạ Văn Cánh, Phó Trưởng khóa Kinh tế Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội – Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày khái quát về mục tiêu của Đề tài, thực trạng về nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp thuộc Tập doàn, kết quả dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Tập đoàn và lộ trình đào tạo.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, ông Cao Hữu Hiếu cho biết, Đề tài xuất phát từ nhu cầu thực tế của Tập đoàn. Những đề tài nghiên cứu trước đây của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đều rất thực tế, có tính áp dụng cao, cách trình bày rất khoa học và logic. Tuy nhiên, đề tài cần dự báo được nhu cầu nhân lực cho Tập đoàn trong thời gian tới và số liệu cần cập nhật mới hơn. Do đó, nhóm đề tài cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu để trong báo cáo cuối cùng sẽ đưa ra được những đánh giá, dự báo sát với thực tế hơn nữa.

Kết quả nghiệm thu, Đề tài đã được 5/5 thành viên Hội đồng bỏ phiếu thông qua.

Tin cùng chuyên mục
Thư viện ảnh

Quảng cáo