Hội nghị cán bộ toàn quốc học tâp, quán triệt, triển khai các nghị quyết Trung ương 7 - khóa XII của Đảng

Ngày 29- 06 - 2018 Toàn bộ Đảng viên Công ty CP Dệt Vĩnh Phú đã có mặt tại hội trường họp hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)

Nhằm giúp cán bộ, Đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Cùng với kế hoạch của Đảng bộ tỉnh phú Thọ, Đảng bộ công ty  CP Dệt Vĩnh Phú cũng nghiêm túc thực hiện hội nghị học trực tuyến tiếp thu những nội dung của Nghị quyết:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"

- Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 "Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

- Nghị quyết sô 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 "Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội"

- Hội nghị thảo luận nâng cao nhận thức về nội dung các nghị quyết và thảo luận thông qua Kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

- Sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà - Bí thư Đảng bộ hướng dẫn Đảng viên viết và nộp bài thu hoạch cá nhân.

Tin cùng chuyên mục
Thư viện ảnh

Quảng cáo