VINH PHU TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ
Sản phẩm chất lượng cao - Ổn định - Uy tín
Tìm kiếm nhanh

Cam kết với xã hội

Cam kết với xã hội

Ngày đăng: 27/03/2023

Ưu tiên hàng đầu dành trong việc áp dụng chứng chỉ ISO 14001:15 (hệ thống tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu thế giới về xử lý rác thải) đã cho thấy những nỗ lực của Dệt Vifutex trên con đường thực hiện hóa cam kết bảo vệ môi trường đối với xã hội. 

Hệ thống tiêu chuẩn ISO 14001 đem lại cho Vifutex một phương án tiếp cận hiệu quả trong quản lý rủi ro môi trường. Dựa trên những quy chuẩn hệ thống này đưa ra, ban lãnh đạo có thể xây dựng cũng như triển khai chính sách và mục tiêu bảo vệ môi trường không những dựa trên cơ sở pháp lý hay những yêu cầu riêng biệt mà doanh nghiệp quan tâm mà còn dựa trên những phân tích các tính chất và tác động của môi trường. Luôn kiên định với cam kết về phát triển bền vững, BMS ra sức áp dụng, gắn chặt các tiêu chuẩn ISO 14001 với hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện trách nhiệm của đơn vị về môi trường sống đối với xã hội.

Đối tác tiêu biểu

Viettel
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7
Đối tác 8
Đối tác 9
Đối tác 10
Đối tác 11
Đối tác 12
Đối tác 13
Đối tác 14
Đối tác 15
Đối tác 16
Đối tác 17
Đối tác 18
Đối tác 19
Đối tác 20
Đối tác 21
Đối tác 22
Đối tác 23
Đối tác 24
Đối tác 25
Vui lòng để lại số điện thoại
Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!
0903.405.444