Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ về:

Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú
Đ/C : Số 9 đường Đại Nải – Nông Trang – Việt trì – Phú Thọ
Điện thoại : +84 210 3846 409 Fax : +84 210 3846 676
Website : www.vifutex.com.vn  E-mail : Vifutex.dvp@gmail.com

Hoặc ghi thông tin vào Form dưới đây: