Giới thiệu

           VIFUTEX là thương hiệu của Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú thuộc thành viên của Tập đoàn dệt may Việt Nam. Là thương hiệu kế thừa của truyền thống lịch sử bản địa trung du Bắc Bộ (Phú Thọ), bản sắc quê hương đất tổ Vua Hùng của nguồn gốc Lạc Hồng dân tộc Việt Nam.

           VIFUTEX – Dệt Vĩnh Phú đồng thời gắn liền với công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với tinh thần đổi mới trong hoạt động kinh doanh cùng phương châm xây dựng và phát triển bền vững, thương hiệu VIFUTEX hướng tới các giá trị cốt lõi.

Phản hồi của khách hàng

Chất lượng sợi rất tốt. Giá thành hợp lý. Tôi rất hài lòng về sản phẩm sợi mà Vĩnh Phú đang cung cấp. Sẽ hợp tác nhiều với công ty hơn nữa trong năm tới …

Tin tức