VINH PHU TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ
Sản phẩm chất lượng cao - Ổn định - Uy tín
Tìm kiếm nhanh

Cổ đông

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 20/04/2024
1. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024 2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ
Xem thêm
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 05/04/2024
1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 2. Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024
Xem thêm
Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Ngày đăng: 10/05/2023
1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị 2. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023 3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận v
Xem thêm

Đối tác tiêu biểu

Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile
Vui lòng để lại số điện thoại
Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!
0986.751.155