VINH PHU TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ
Sản phẩm chất lượng cao - Ổn định - Uy tín
Tìm kiếm nhanh

Thông tin cổ đông

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Ngày đăng: 10/05/2023
1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị 2. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023 3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận v
Xem thêm
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Ngày đăng: 10/05/2023
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bao gồm: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 Báo cáo của Ban kiểm soát Báo cáo tài chính đã kiểm toán n
Xem thêm

Đối tác tiêu biểu

Viettel
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7
Đối tác 8
Đối tác 9
Đối tác 10
Đối tác 11
Đối tác 12
Đối tác 13
Đối tác 14
Đối tác 15
Đối tác 16
Đối tác 17
Đối tác 18
Đối tác 19
Đối tác 20
Đối tác 21
Đối tác 22
Đối tác 23
Đối tác 24
Đối tác 25
Vui lòng để lại số điện thoại
Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!
0903.405.444