VINH PHU TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ
Sản phẩm chất lượng cao - Ổn định - Uy tín
Tìm kiếm nhanh

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của công ty

Ngày đăng: 19/02/2022
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ

Ghi chú

1. Hội đồng quản trị
2. Ban điều hành
3. Ban kiểm soát
4. Các khối phòng ban

  • Phòng Tổ chức hành chính
  • Phòng Kinh doanh
  • Phòng Kế toán

5. Khối sản xuất

  • Nhà máy Sợi
  • Nhà máy Dệt

Đối tác tiêu biểu

Viettel
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7
Đối tác 8
Đối tác 9
Đối tác 10
Đối tác 11
Đối tác 12
Đối tác 13
Đối tác 14
Đối tác 15
Đối tác 16
Đối tác 17
Đối tác 18
Đối tác 19
Đối tác 20
Đối tác 21
Đối tác 22
Đối tác 23
Đối tác 24
Đối tác 25
Vui lòng để lại số điện thoại
Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!
0903.405.444